ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ: 24 ΜΑΪΟΥ 2018

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπουν τη χρήση αυτού του ιστότοπου, τις υπηρεσίες “Πού να αγοράσετε” και τις συνεργαζόμενες υπηρεσίες που παρέχονται από την PriceSpider (συλλογικά, οι “Υπηρεσίες”). Η PriceSpider δεσμεύεται προς όλους τους χρήστες της Υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένων των πελατών της PriceSpider, των αγοραστών και των άλλων επισκεπτών του ιστότοπου, που αναφέρονται συλλογικά ως “εσείς” ή “χρήστες”). Χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία, αποδέχεστε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις (και την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου μας). Αν δεν συμφωνείτε με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις ή με την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου, θα πρέπει να διακόψετε αμέσως τη χρήση της Υπηρεσίας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ
Η PriceSpider μπορεί να αλλάζει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις κατά καιρούς, δημοσιεύοντας εδώ ενημερώσεις. Μια ενημερωμένη έκδοση ισχύει από την ημερομηνία κατά την οποία δημοσιεύεται. Ως εκ τούτου, η PriceSpider σας συνιστά να ελέγχετε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις μας κατά καιρούς για πιθανές αλλαγές. Η χρήση των Υπηρεσιών εκ μέρους σας μετά από μια ενημέρωση αποτελεί τη συγκατάθεσή σας για την ενημέρωση.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η Υπηρεσία παρέχεται από την PriceSpider σε βάση “όπως είναι” και “όπως διατίθεται”. Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η PriceSpider δεν προβαίνει σε καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με τη χρήση ή τα αποτελέσματα των Υπηρεσιών από απόψεως ορθότητας, ακρίβειας, αξιοπιστίας ή άλλως. Η PriceSpider δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε διακοπές στη χρήση των Υπηρεσιών. Σε καμία περίπτωση η PriceSpider δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε ζημίες και, ειδικότερα, η PriceSpider δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε ειδικές, έμμεσες, επακόλουθες ή παρεπόμενες ζημίες ή ζημίες για απώλεια κερδών, απώλεια εσόδων ή απώλεια χρήσης, που προκύπτουν από ή σχετίζονται με αυτόν τον δικτυακό τόπο ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν, ανεξάρτητα από το αν τέτοιες ζημίες προκύπτουν από σύμβαση, αμέλεια, αδικοπραξία, νόμο, μετοχές, νόμο ή άλλως, ακόμη και αν η PriceSpider έχει ενημερωθεί για τη δυνατότητα τέτοιων ζημιών. Η PriceSpider αποποιείται όλες τις εγγυήσεις όσον αφορά τις παρεχόμενες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, και της μη παράβασης.

ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΤΡΙΤΩΝ
Οι Υπηρεσίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν συνδέσμους σε άλλους ιστότοπους στο Διαδίκτυο που ανήκουν σε και λειτουργούν από ηλεκτρονικούς εμπόρους και άλλα τρίτα μέρη. Αναγνωρίζετε ότι η PriceSpider δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα ή το περιεχόμενο που βρίσκεται σε ιστότοπο τρίτου ή εντοπίζεται μέσω ιστότοπου τρίτου μέρους. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον διαχειριστή ή τον webmaster του ιστότοπου για αυτούς τους ιστότοπους τρίτων εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με τέτοιους συνδέσμους ή το περιεχόμενο που βρίσκεται σε τέτοιους ιστότοπους.

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Οι προδιαγραφές των προϊόντων και άλλες πληροφορίες είτε έχουν παρασχεθεί από τρίτους προμηθευτές είτε έχουν συλλεχθεί από πηγές που είναι διαθέσιμες στο κοινό. Παρ’ όλο που η PriceSpider καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες είναι ακριβείς, η PriceSpider δεν μπορεί να προβεί σε δηλώσεις ή εγγυήσεις ως προς την ακρίβεια ή την αξιοπιστία οποιωνδήποτε πληροφοριών που παρέχονται μέσω των Υπηρεσιών.

Η PriceSpider δεν παρέχει καμία εγγύηση ή δήλωση σχετικά με οποιοδήποτε προϊόν που παρέχεται ή προσφέρεται από οποιονδήποτε προμηθευτή και αναγνωρίζετε ότι οποιαδήποτε εμπιστοσύνη σε δηλώσεις και εγγυήσεις που παρέχονται από οποιονδήποτε προμηθευτή είναι με δική σας ευθύνη

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Οι Υπηρεσίες λειτουργούν και παρέχονται στην πολιτεία της Καλιφόρνιας, ΗΠΑ. Ως εκ τούτου, ισχύουν οι νόμοι της Πολιτείας της Καλιφόρνιας και αυτοί οι νόμοι θα διέπουν τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, χωρίς να ισχύουν οι κανόνες επιλογής του νόμου. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων είναι παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη για οποιονδήποτε λόγο, οι λοιπές διατάξεις (και οποιεσδήποτε μερικώς εκτελεστέες διατάξεις) δεν επηρεάζονται από αυτήν και παραμένουν έγκυρες και εκτελεστέες στον μέγιστο δυνατό βαθμό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ
Όλο το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται ή διατίθεται μέσω των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού του ιστοτόπου/widget, του κειμένου, των γραφικών, των διεπαφών και της επιλογής και των ρυθμίσεων αυτών, είναι ©2018 PriceSpider.com, με όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα. Οποιαδήποτε χρήση υλικών που παρέχονται μέσω των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής, τροποποίησης, διανομής ή αντιγραφής, οποιασδήποτε μορφής εξαγωγής δεδομένων ή εξόρυξης δεδομένων ή άλλης εμπορικής εκμετάλλευσης οποιουδήποτε είδους, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια εξουσιοδοτημένου στελέχους της PriceSpider, απαγορεύεται αυστηρά. Οι χρήστες συμφωνούν ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν κανένα ρομπότ, “αράχνη” ή άλλη αυτόματη συσκευή ή μη αυτόματη διαδικασία για να παρακολουθήσουν ή να αντιγράψουν τις ιστοσελίδες μας ή το περιεχόμενό τους χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια εξουσιοδοτημένου στελέχους της PriceSpider.

Τα PriceSpider© και PriceSpider.com© είναι ιδιοκτησιακά σήματα της NeuIntel, LLC. Τα εμπορικά σήματα της PriceSpider δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που δεν παρέχεται από την PriceSpider, με οποιονδήποτε τρόπο που ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση στους πελάτες ή με οποιονδήποτε τρόπο που δυσφημίζει ή υποτιμά την PriceSpider.

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται σε σχέση με τις Υπηρεσίες είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους και δεν συνιστούν ούτε υποστήριξη ούτε σύσταση των συγκεκριμένων προμηθευτών. Επιπλέον, η συγκεκριμένη χρήση των εμπορικών σημάτων ή των συνδέσμων προς τους δικτυακούς τόπους των προμηθευτών δεν αποσκοπεί να υποδηλώσει, άμεσα ή έμμεσα, ότι αυτοί οι προμηθευτές υποστηρίζουν ή έχουν οποιαδήποτε σχέση με την PriceSpider.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Η PriceSpider καλωσορίζει τα σχόλιά σας σχετικά με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις. Εάν πιστεύετε ότι η PriceSpider δεν έχει συμμορφωθεί με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, επικοινωνήστε μαζί μας ηλεκτρονικά ή στις παρακάτω διευθύνσεις και θα καταβάλουμε εμπορικά εύλογες προσπάθειες για να προσδιορίσουμε και να διορθώσουμε αμέσως το πρόβλημα.

Όροι και Προϋποθέσεις PriceSpider
20 Pacifica, Suite 1000
Irvine, CA 92618
Email: datapolicy@pricespider.com