ALGEMENE VOORWAARDEN

BIJGEWERKT: 24 MEI 2018

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor deze website, de Waar verkrijgbaar?- en alle andere Services geleverd door PriceSpider (gezamenlijk de “Service(s)”). PriceSpider verbindt zich voor alle gebruikers (zijnde de klanten, shoppers en andere websitebezoekers van PriceSpider, hierna “U” of de “Gebruiker(s)”). Door de Service te gebruiken gaat u akkoord met deze Algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de Algemene voorwaarden of het Privacybeleid, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de Service.

UPDATES
Mogelijk kan PriceSpider deze Algemene voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen door op deze pagina’s updates te plaatsen. Een update wordt van toepassing op de datum van publicatie. Daarom adviseert PriceSpider u om onze Algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen om na te gaan of er wijzigingen zijn. Als u na update de Services blijft gebruiken wordt dit beschouwd als een akkoordverklaring voor de update.

DISCLAIMER VAN WAARBORGEN EN BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID
De Service die PriceSpider levert, is een service “as is” en geldt uitsluitend op basis van beschikbaarheid. Voor zover toegestaan door het toepasselijk recht geeft PriceSpider geen verklaringen en geeft het bedrijf geen enkele garantie van welke aard ook, impliciet of expliciet, betreffende het gebruik van de resultaten van de Service voor wat betreft de correctheid, accuraatheid, betrouwbaarheid of andere garantie van welke aard ook. PriceSpider kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onderbrekingen en storingen in het gebruik van de Services. In geen geval kan PriceSpider aansprakelijk worden gesteld voor welk schade ook. In het bijzonder kan PriceSpider niet aansprakelijk worden gesteld voor bijzondere, directe of incidentele schade of gevolgschade of verlies van winst, inkomsten en gebruiksderving ten gevolge van of in verband met de website of de informatie hierin vervat, ongeacht of deze schade het gevolg is van een overeenkomst, verzuim, schuld, onder contract, wettelijk of op andere wijze, ook in de gevallen waarbij PriceSpider vooraf op de hoogte werd gesteld van de mogelijkheid van schade. PriceSpider verwerpt elke garantie met betrekking tot de geleverde informatie, inclusief impliciete garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk.

WEBSITES VAN DERDEN
De Services omvatten mogelijk links naar andere websites op internet die eigendom zijn en worden beheerd door andere online-handelaars en externe partijen. U erkent dat PriceSpider niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid of de content op, of ter beschikking gesteld via een website van een externe partij. We adviseren u contact op te nemen met de websitebeheerder of webmaster van deze externe websites, als u problemen hebt met de content gepubliceerd op deze websites.

ACCURAATHEID VAN DE INFORMATIE
De productspecificaties en andere informatie werden ofwel aangeleverd door een externe leverancier of betrokken uit voor het publiek toegankelijke bronnen. Hoewel PriceSpider alle redelijke inspanningen doet om er voor te zorgen dat de informatie accuraat is, kan PriceSpider de accuraatheid of betrouwbaarheid van de informatie aangeleverd via de Services niet garanderen of waarborgen.

PriceSpider biedt geen enkele garantie of verklaring met betrekking tot om het even welk product vermeld of aangeboden door een andere leverancier, en u erkent dat uitgaan van verklaringen en waarborgen van een leverancier voor uw eigen rekening is.

ANDERE BEPALINGEN
De Services worden beheerd en geleverd in de staat Californië, VS. Als gevolg hiervan zijn we onderworpen aan de Californische wetten. Deze wetten zijn dan ook van toepassing op deze Algemene voorwaarden, onder uitsluiting van elke andere keuze van rechtspleging. Indien een bepaling in deze Algemene voorwaarden om welke reden ook onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar zou blijken te zijn, blijven de andere bepalingen (en eventueel gedeeltelijk uitvoerbare bepalingen) onverminderd van toepassing, geldig en van kracht.

INFORMATIE BETREFFENDE HET COPYRIGHT EN HET HANDELSMERK
Alle content opgenomen of beschikbaar via de Services, inclusief het ontwerp van de website/widget, de teksten, afbeeldingen, interfaces en de selectie en schikkingen die hiervan worden afgeleid, valt onder het ©2018 PriceSpider.com, met alle rechten voorbehouden. Het gebruik van materiaal aangeleverd via de Services, waaronder reproductie, wijziging, verspreiding of vermenigvuldiging, elke vorm van gegevensextractie, datamining of ander commercieel gebruik van welke aard ook, is strikt verboden zonder schriftelijke toestemming vooraf van een gemachtigd personeelslid van PriceSpider. Gebruikers gaan ermee akkoord dat zij geen robots, spiders of andere automatische of handmatige middelen gebruiken om onze webpagina’s of de content hierop te bewaken en/of te kopiëren zonder schriftelijke toelating vooraf van een gemachtigd personeelslid van PriceSpider.

PriceSpider© and PriceSpider.com© zijn eigendomsmerken van NeuIntel, LLC. De handelsmerken van PriceSpider mogen niet worden gebruikt in relatie met een product of service die niet wordt geleverd door PriceSpider of op een manier die mogelijk verwarring zou kunnen zaaien bij klanten of op een manier waardoor PriceSpider in diskrediet of in een slecht daglicht wordt gesteld.

Alle andere handelsmerken die in verband met de Services worden gebruikt, zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaar en mogen niet worden beschouwd als een goedkeuring of aanbeveling van deze leveranciers. Bovendien mag het gebruik van deze handelsmerken of koppelingen naar de websites van leveranciers niet worden beschouwd als een directe of indirecte steun voor deze leveranciers of verwijzen naar een relatie van welke vorm ook van deze leveranciers met PriceSpider.

CONTACTINFORMATIE
PriceSpider staat open voor uw commentaar met betrekking tot deze Algemene voorwaarden. Als u van mening bent dat PriceSpider niet heeft voldaan aan deze Algemene voorwaarden, neem dan elektronisch contact met ons op via het vermelde e-mailadres. We zullen alle redelijke stappen ondernemen om het probleem op te sporen en oplossing(en) te voorzien.

PriceSpider Algemene voorwaarden
20 Pacifica, Suite 1000
Irvine, CA 92618
E-mail: datapolicy@pricespider.com